Viljams Vainijs "Dvīņi"

Viljams Vainijs "Dvīņi" 2023 William Viney "Twinkind" 2023 "Tā kā daudzās reliģijās valda uzskats, ka cilvēku pasaule aizsākusies ar dievu vai augstāko būtni, nereti turpat līdzās atrodas dvīņi kā starpnieki starp dievu un cilvēku pasauli." (33.lpp) Šajā bagātīgi kolorītajā ilustrētajā izdevumā, rakstnieks un pētnieks Vainijs Viljams, ku...
Read the Full Post »

Sosuke Nacukava "Stāsts par kaķi, kurš izglāba grāmatas"

Sosuke Nacukava "Stāsts par kaķi, kurš izglāba grāmatas" 2023 夏川 草介 "Pasaule ir pilna ar visādām neattaisnojamām lietām, visādām bezjēdzībām- kalnu kalniem. Taču vislabākais ierocis, kas palīdz izdzīvot šādā bēdu un ciešanu piepildītā pasaulē, ir nevis loģiski argumenti vai fizisks spēks, bet humora izjūta." (23.lpp.) Tu esi liels grāma...
Read the Full Post »

Juta Nimfiusa "Kaušļa sirds"

Juta Nimfiusa "Kaušļa sirds" Jutta Nymphius "Schlägerherz" 2019 Linogriezums ir grafikas augstspiedes tehnika, kurā soli pa solim dažādos slāņos tiek linolejā izgriezts zīmējums, kurš savu īsto attēlu parādīs tikai pēc tam, kad apstrādājot to ar drukas krāsu, tiks veikts nospiedums uz papīra lapas. Visdziļāk iegrebtās līnijas paliks krā...
Read the Full Post »

Jana Egle "Latvju pacients"

Jana Egle "Latvju pacients" 2023 Kas ir tas, kas tik ļoti piesaista lasītājus pie Janas Egles stāstiem, liekot atgriezties atkal un atkal pie šajiem skaudrajiem, dzīves nobružāto ļaužu dzīvesstāstiem?! Iespējams, tā ir Janas spēja ne tikai uzrakstīt latvisko kodu, bet arī to precīzi nolasīt- no redzētā, apslēptā, čukstos izteiktā. Kā kulinārij...
Read the Full Post »

Elizabete Šteinkellnere "Papīra klavieres"

Elizabete Šteinkellnere, Anna Guzella "Papīra klavieres" 2023 Elisabeth Steinkellner, Anna Gusella "Papierklavier" 2020 Mazo pieaugušo (Young Adult) grāmata- mākslas performance, lēkā pa balti melnajiem klaviertaustiņiem, spēlējoties starp žanriem un māksliniecisko izpildījumu- dienasgrāmatas ieraksti, skices, dialogi transformējas zīmējumo...
Read the Full Post »

Iva Bezinoviča-Haidona, Hana Tintora "Mana vecmāmiņa mani nepazīst"

Iva Bezinoviča-Haidona, Hana Tintora "Mana vecmāmiņa mani nepazīst" 2023 Iva Bezinović - Haydon, Hana Tintor "Moja babica ne ve, kdo sem" 2021 Cik aizraujoša ir dzīve, ja ir tāda supervecmāmiņa, kas gatava iesaistīties jebkādos piedzīvojumos, radoši darboties un piepildīt vistrakākās idejas. Emmai ir tāda supervecmāmiņa, kas visu zina, vi...
Read the Full Post »
Visi ieraksti