Viljams Vainijs "Dvīņi"

November 04, 2023  •  Leave a Comment

Viljams Vainijs

"Dvīņi" 2023

 

William Viney

"Twinkind" 2023

AAA_7444AAA_7444SK

"Tā kā daudzās reliģijās valda uzskats, ka cilvēku pasaule aizsākusies ar dievu vai augstāko būtni, nereti turpat līdzās atrodas dvīņi kā starpnieki starp dievu un cilvēku pasauli." (33.lpp)

 

Šajā bagātīgi kolorītajā ilustrētajā izdevumā, rakstnieks un pētnieks Vainijs Viljams, kurš pats ir identisks dvīnis, veicis dvīņu faktora izpēti vēsturē un dažādās kultūrās, ar fotogrāfijām, gleznām un datiem atainojot dažādus pieņēmumus, mītus un pētījumus, kas saistās ar dvīņiem.

 

"Dvīņiem bieži uzdod jautājumu, kurš no viņiem ir "ļaunais dvīnis"- šis jēdziens apzīmē biedējošu priekšstatu, ka viens no dvīņiem ir ļauns, bet otrs krietns." (53.lpp.)

 

Cilvēci jau izsenis ir sajūsminājis dvīņu faktors- tie ir gan pielūgti, gan slavināti, gan arī ieviesuši bailes, tiem ir pat piedēvētas paranormālas spējas. Dvīņi ierasts ir pētīti, uz tiem ir veikti neētiski eksperimenti, it kā visas atbildes uz zinātniskajiem jautājumiem būtu atrodamas dvīņos.

 

"Vadošie dvīņu pētnieki mūsdienās uztver dvīņus kā priekšmetu retu eksperimentu veikšanai. Izcilais šīs jomas eksperts Tims Spektors uzskata, ka dvīņu izpēte ir "tuvākais eksperimentiem ar dzīvniekiem, ko varam paveikt, iesaistot cilvēkus"." (116.lpp.)

 

Būt identiskajam dvīnim ir reizē fascinējoši un reizē sarežģīti savas identitātes atrašanā. Ļoti interesanta ir sadaļa par dvīņiem noziedzniekiem, kuri dažādos veidos izslīdējuši caur likuma spraugām, izmantojot savas vizuālās līdzības, tajā pat laikā liekot ieviest jaunas regulas datu ievākšanā un personu identifikācijā.

Grāmata maldīgi rada iespaidu par tās apjomu, patiesībā lielākā daļa no 224.lpp piepilda kvalitatīvas fotogrāfijas un attēli, ļaujot ielūkoties dažādu dvīņu vēsturiskajos kadros. Filma, ko iesaku visiem noskatīties un tā arī šeit ir pieminēta, ir “Three Identical Strangers”, kas attēlo traģiskos gadījumu, kad identiskie trīņi pēc dzemdībām tiek nošķirti, nezinot viens par otra eksistenci. Tāpat arī grāmata pēta dvīņu dzimšanas statistiku dažādos pasaules reģionos un vēsturiski, parādot arī mākslīgās apaugļošanas ietekmi uz daudzaugļu grūtniecību.

 

Izzinoša ilustrētā grāmata, kas ieved mītu un leģendu apņemtajā dvīņu pasaulē, ietverot trīs daļas- "Mīti +leģendas", "Zinātne + progress", "Izrāde + pravietojums".
 

 

Tulkotājs: Ilmārs Zvirgzds

Izdevniecība: Jānis Roze
 


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive