Hanss Fallada "Dzērājs"

September 18, 2021  •  Leave a Comment

Hanss Fallada

"Dzērājs" 1987

"Der Trinker" 1978

DSC_0933DSC_0933SK

 

"Dzērājs" ir vācu rakstnieka Hansa Falladas, īstajā vārdā Rūdolfs Vilhelms Frīdrihs Dīcens, personiska grēksūdze, iekļaujot tajā biogrāfiskas ainas no savā dzīvē piedzīvotā. Būdams atkarīgs no morfīna un alkoholisma, pēc strīda ar sievu, kurā tika pielietots ierocis, viņš nonāca psihiatriskajā iestādē(1944), kur izliekoties, ka viņam ir pasūtījuma literārais darbs fašisma režīmam, viņš ieguva pildspalvu un papīru. Šifrētā tekstā, cīnoties ar skarbajiem apstākļiem, badu un vardarbību, Fallada radīja neglābjama alkoholiķa portretējumu, parādot, cik postošs un degradējošs var  būt šāds dzīvesveids. 

 

Kā raksta pats Fallada- alkoholam nav atmiņu, norādot, kā sākotnējais risinājums, kas nogludina jebkādas problēmas, galu galā samilzt arvien milzīgākā traģiskuma lavīnā, nosmacējot upuri ar savu gļēvumu un vājumu, nespējot cīnīties pretī savām atkarībām. Tāpat arī Fallada skaidri iezīmējis fašisma režīma postošo varu, parādot, kādas šausmas tika piekoptas mentālās institūcijās jeb kā pats rakstnieks min "dziedinātavās", atzīmējot, ka tikai nāve ir vienīgā izeja no iznīcinošās iestādes. Lai arī īstajā dzīvē Fallada tika atbrīvots no šādas "dziedinātavas", viņa atkarības izrādījās spēcīgākas- pēc dažiem gadiem viņa organisms piekāpās spēcīgo vielu priekšā. 

 

Grāmata, kas jālasa katram atkarīgajam un līdzatkarīgajiem. Fallada ir talantīgs autors, kuru sagrāva ne tikai atkarības, bet arī fašistiskā vara. Tas gan nenozīmē, ka grāmatu ir viegli lasīt- ikviens, kurš savā dzīvē saskāries ar alkohola postošo varu, dzērāja realitātes kropļošanu, destruktīvo rīcību un nespēju atbildēt par savām darbībām, "Dzērājs" var izsaukt emocionālu līdzpārdzīvojumu. 

 

4

 

Izdevniecība: Liesma

DSC_0930DSC_0930SK
 


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive